Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

imasbraveasur

https://www.youtube.com/watch?v=9JntzkszLX8

 Free me
From this shame I’ve been running from
imasbraveasur

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
imasbraveasur
6493 5498
imasbraveasur
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viaoversensitive oversensitive
imasbraveasur
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viaeternaljourney eternaljourney

June 14 2017

1090 4878 500

charleskinbote:

summer more like ugh (mer)

imasbraveasur
6177 035e
imasbraveasur
...po prostu żyj dniem dzisiejszym. Tylko dziś jest ważne. Wczoraj może nas zepchnąć w żale i smutek. Jutro może spowodować, że będziemy się bać. Lecz z dziś, z tym jednym dniem życia, poradzimy sobie.
— Regina Brett

June 11 2017

imasbraveasur
[...] im żywsza i szczersza jest miłość, tym bardziej powinna być tajemnicza, okryta zasłoną. Nie powierzajmy naszej tajemnicy nikomu.
— Honoré de Balzac – Ojciec Goriot
Reposted frompuella13 puella13 viaszydera szydera
imasbraveasur
7311 7825
imasbraveasur
"Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię."
— Piotr Adamczyk.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaszydera szydera
imasbraveasur
Zostań kiedyś na noc,
bądź powodem niewyspania
— Maria Goniewicz

June 08 2017

imasbraveasur
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viahavingdreams havingdreams
imasbraveasur
Boję się każdej swojej myśli.
Staram się nie myśleć, bo wtedy nie muszę się zastanawiać czy to już jest nałogowe regulowanie uczuć.
— halber
Reposted byasdfgh asdfgh

June 07 2017

imasbraveasur
2580 3407
imasbraveasur
6960 54c0 500
szymborska
3804 4264
Reposted fromsquishi squishi viahavingdreams havingdreams
imasbraveasur

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

imasbraveasur

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie,

trzymać za ręce.

Jednak, 

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viahavingdreams havingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl