Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

imasbraveasur
Gdy masz go na co dzień, narzekasz, marudzisz, czasem nawet tak masz go dość, że mówisz, by zniknął. I nagle znika, brakuje go i uświadamiasz sobie jak cholernie tęsknisz nawet za tym, że cię wkurwiał.
imasbraveasur
Reposted fromFlau Flau viaeternaljourney eternaljourney
imasbraveasur
4823 8523
Reposted fromJosette Josette viaeternaljourney eternaljourney
imasbraveasur
Od kiedy mój mąż i ja
Ja i mój ojciec się rozstaliśmy
Deszczowa pogoda utrzymuje się cały czas
— stormy weather
1242 f71b 500
Reposted fromparadise-city paradise-city viaszydera szydera
imasbraveasur
Generalna zasada jest jedna: na mężczyznę czekać nie wolno.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromKACHA KACHA viaszydera szydera
imasbraveasur
Mogłabym go zabić, a on, nawet konając, nie pomyślałby o zemście
imasbraveasur
Są rzeczy których nie mówi się nikomu 
— może tylko gołym ścianom, w zimnym łóżku, pustym domu. Później nocy. Kiedy oczy na świat otwierają się bardziej. Pryzmat nijakości rozwiewa obawy. Marzenia gniją w obojętności potrzeb. A my przewracając je z boku na bok, istniejemy w słabej iluzji ich znaczeń.
Reposted fromso-so so-so viaeternaljourney eternaljourney
imasbraveasur
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
imasbraveasur
Kocham ciebie, choć mnie zabijasz, lecz czy mogę wybaczyć ci to, że zabijasz siebie?
— emily jane bronte
imasbraveasur
Zapraszałem ją do mieszkania
Kątem oka widzę jej stanik
A rok później mamy się za nic
— Taco Hemingway - “Nostalgia”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszydera szydera
imasbraveasur
1639 766b
Reposted fromzie zie viaszydera szydera
imasbraveasur
3978 270c 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaszydera szydera
imasbraveasur
Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaearlt earlt
imasbraveasur
Tak to już jest na tym świecie, że nie zauważa się tego, co ma się najbliżej.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaearlt earlt
imasbraveasur
Pamiętaj, że najpiękniejsze chwile w życiu często przychodzą niezapowiedziane.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaearlt earlt
imasbraveasur
8091 2693
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaearlt earlt
imasbraveasur
Kobiety mogą udawać, że zapomniały i wybaczyły. Nie zapominają. Potrafią o dowolnej porze dnia i nocy wyliczyć, kto je wkurwił, kto się naraził i kiedy. I owszem, wybaczą jak wytargają laskę za kłaki lub zrobią z niej publicznie idiotkę.
Reposted fromearlt earlt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl