Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2018

imasbraveasur
0549 ffae 500
imasbraveasur
Czas robi swoje. A ty, człowieku?
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromcorvax corvax viahavingdreams havingdreams
imasbraveasur
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viaszydera szydera
imasbraveasur
Daj sobie czas. I jak to mówią: nie decyduj w złości i nie obiecuj w szczęściu. 
— Martyna Senator
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaszydera szydera
imasbraveasur
5872 017c 500
imasbraveasur

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk

December 27 2017

imasbraveasur
"Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn." — Oscar de la Renta
— Oscar de la Renta
imasbraveasur
Zapatrzony aż po rzęsy
zakochany jeszcze głębiej
— Zbigniew Herbert
Reposted frompesy pesy viaszydera szydera
imasbraveasur
Kiedy osiągasz pewien wiek, zauważasz jak szybko skończyło się dzieciństwo, jak szybko zaczęła się dorosłość, jak szybko zmienia się liczba świeczek na torcie, widzisz jak rok za rok leci, czujesz niepewność, rok za rokiem leci.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viaeternaljourney eternaljourney
imasbraveasur
Kochaj mnie wtedy, gdy czepiam się szczegółów i gdy kłócę się z Tobą zupełnie o nic. Patrz ma mnie wtedy, gdy odwracam wzrok, próbując schować emocje. I zawsze bądź nie dalej, niż na odległość dotyku.
— orchis.soup.
imasbraveasur
Niewłaściwa osoba sprawia, że błagasz o uwagę, o czułość, miłość i zaangażowanie. Właściwa osoba daje Ci to wszystko, ponieważ Cię kocha.
— Sonya Parker
imasbraveasur
5268 764f
17/9/17
imasbraveasur
Kup mi wino i pozwól mówić.
— proszę.
0018 7eb1 500
Reposted fromanbica anbica viaszydera szydera
9485 e491 500
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
imasbraveasur
Nie wymażę niczego z mojego życia. Każda rzecz, nawet najmniejsza rzecz doprowadziła mnie do tego, kim jestem teraz. Rzeczy piękne nauczyły mnie kochać życie. Rzeczy złe nauczyły mnie jak żyć.
— Bob Marley
Reposted frompesy pesy viaszydera szydera
imasbraveasur
Kocham swoje wspomnienia... Kocham je za to, że wszyscy w nich żyją. Wszyscy tam są...
— Swietłana Aleksijewicz, "Czasy secondhand"
Reposted from1923 1923 viaszydera szydera
imasbraveasur
Moje myśli opiekują się Tobą. Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.
— Edward Stachura
Reposted fromborn2die born2die viaszydera szydera

November 30 2017

imasbraveasur
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman

November 28 2017

imasbraveasur
0730 6ee1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl