Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

5902 5889
Reposted fromtron tron viaoversensitive oversensitive
imasbraveasur
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

Wiem, że mam różne oblicza.
Raz łatwo się ze mną dogadać
Ale czasem nie da się ze mną wytrzymać
— (via perdiditt)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaoversensitive oversensitive
imasbraveasur
Lekcja  29 
przyjaciele to zbyt duża rzadkość, aby rezygnować z nich z jakiegokolwiek powodu, jeśli są prawdziwymi przyjaciółmi. 
— N. Gemmell
imasbraveasur
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaeternaljourney eternaljourney

March 21 2017

imasbraveasur
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viaoversensitive oversensitive
imasbraveasur
Musi być lepszy sposób na rozpoczęcie dnia niż wstawanie.
— Willie Nelson w swojej książce "The Tao of Willie", "Podwójny Nelson", Polityka 19/13
Reposted from1923 1923 viaoversensitive oversensitive
imasbraveasur
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaearlt earlt
imasbraveasur
 Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
imasbraveasur
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney

March 20 2017

imasbraveasur
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted frompesy pesy viakaakashy kaakashy

March 19 2017

8056 dabd
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame viaAmericanlover Americanlover
imasbraveasur
0536 1b1d
<3
Reposted fromfelicka felicka viaAmericanlover Americanlover
7465 2859 500
imasbraveasur
imasbraveasur
7950 01a2 500
The Longest Ride (2015)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viapoczekalniadusz poczekalniadusz
imasbraveasur
chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei
— hurt
Reposted fromMirelnie Mirelnie viaAmericanlover Americanlover
imasbraveasur

March 17 2017

imasbraveasur
Jestem wycieńczona jak narkomanka, ale gdzie jest moja heroina?
— ja, olga hepnarova
imasbraveasur
Każdy się boi, nie znam nikogo, kto by nigdy nie czuł lęku. I chyba nie o to chodzi, żeby się nie bać, tylko by pomimo strachu działać. Na tym polega odwaga. Ja byłam odważna już od dziecka, zawsze koledzy wypychali mnie do przodu, jak trzeba było coś załatwić z nauczycielem. To mi zostało do dziś, ale to nie znaczy, że się nie boję i nic mnie nie stresuje. Przez lata wypracowałam w sobie sposoby na pokonywanie lęku. Po pierwsze, staram się go zracjonalizować, bo lęk powoduje, że najczęściej wyolbrzymiamy to, czego się boimy. Jak już się z tym zmierzymy, to okazuje się, że strach miał wielkie oczy. Po drugie, walczę z lękiem pozytywnymi afirmacjami, to mnie wzmacnia. Pokonywanie lęków jest napędzające, dodaje wiary w siebie i swoje możliwości. Jest takie powiedzenie: "Do odważnych świat należy!", ja je bardzo lubię.
— Joanna Kulig
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl